உலகின் முன்னணி ஆங்கில வல்லுனர்களுடன் உங்கள் எதிர்காலத்தை திட்டமிடுங்கள்!

இரண்டாம் நிலை மாணவர்கள் தமது ஆங்கில வாசிப்பு, எழுத்து, பேச்சு மற்றும் கேட்டல் திறன்களை விருத்தி செய்வதற்கும், தமது ஆங்கில இலக்கண அறிவை மேலும் பலப்படுத்துவதற்கும், புதிய சொற்களை அறிந்துகொள்வதற்கும், நாம் தலைப்பு ரீதியிலான கற்கை அங்கங்களை வழங்கி, ஆங்கில தொடர்பாடல் மீதான அவர்களது நம்பிக்கையை அதிகரிக்கிறோம். எமது இரண்டாம் நிலைக்கான ஆங்கிலக் கற்கைநெறிகள் பெறுபேறுகளை அதிகரிப்பதையும், தொடர்பாடல் திறன்களை விருத்தி செய்வதையும் நோக்காகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் போது மாணவர்கள் பிரச்சினைகளைத் தீர்த்தல், செயற்திட்ட வேலைகள், தலைப்பு ரீதியிலான கலந்துரையாடல்கள் மற்றும் சுயமாக செயற்படுதல் போன்ற விடயங்களில் தமது கவனத்தைச் செலுத்துவர்.

கற்கைநெறிகள்

ஆங்கிலம் (40 மணித்தியாலங்கள்)

இவ் 40 மணித்தியாலக் கற்கைநெறிகள் பேச்சு, கேட்டல் மற்றும் உச்சரிப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிப்பதோடு, நீங்கள் ஆங்கிலத்தை சுவாரஸ்யமாக பயன்படுத்தும் வாய்ப்புகள், கலகலப்பான வகுப்புகள்; அத்தோடு உங்கள் வாசிப்பு மற்றும் எழுத்துத் திறன்களை விருத்தி செய்யும் வாய்ப்புகளையும் வழங்குகின்றன. அத்துடன் நீங்கள் சமூக, கல்வி சார், தொழில் சார் சூழல்களில் பயனுறுதியுடைய விதத்தில் ஆங்கிலத்தைப் பிரயோகிப்பதற்கு அவசியமான இலக்கணம் மற்றும் சொற்தொகுதி தொடர்பாகவும் கவனம் செலுத்தப்படுகின்றது. 

ஆங்கிலம் (20 மணித்தியாலங்கள்)

இவ் 20 மணித்தியாலக் கற்கைநெறிகள் பேச்சு, கேட்டல் மற்றும் உச்சரிப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிப்பதோடு, நீங்கள் ஆங்கிலத்தை சுவாரஸ்யமாக பயன்படுத்தும் வாய்ப்புகள், கலகலப்பான வகுப்புகள்; அத்தோடு உங்கள் வாசிப்பு மற்றும் எழுத்துத் திறன்களை விருத்தி செய்யும் வாய்ப்புகளையும் வழங்குகின்றன. அத்துடன் நீங்கள் சமூக, கல்வி சார், தொழில் சார் சூழல்களில் பயனுறுதியுடைய விதத்தில் ஆங்கிலத்தைப் பிரயோகிப்பதற்கு அவசியமான இலக்கணம் மற்றும் சொற்தொகுதி தொடர்பாகவும் கவனம் செலுத்தப்படுகின்றது.

 

இருப்பிடம்

இக் கற்கைநெறியானது பின்வரும் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் நிலையங்களில் கற்பிக்கப்படும்  

தவணை திகதிகள்

தவணை திகதிகள்
1ம் தவணை 7 ஜனவரி - 4 மார்ச் 2020
2ம் தவணை 6 மார்ச் - 22 மே 2020
3ம் தவணை 23 மே - 24 ஜூலை 2020
4ம் தவணை 25 ஆகஸ்ட் - 19 அக்டோபர் 2020
5ம் தவணை 23 அக்டோபர் - 19 டிசம்பர் 2020

விலை

கற்கைநெறிகள் காலம் கொழும்பு | கண்டி | மாத்தறை
English for Secondary (தவணை 1, 2) 40 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 42,000
English for Secondary (தவணை 3, 4, 5) 20 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 25,000

* இது ஒரு வருட கற்கைநெறியாகும்.

* கட்டணங்களில் மாற்றம் ஏற்படலாம். மீளப் பெறல்கள் உங்கள் பிள்ளையின் முதலாவது வகுப்பு ஆரம்பிக்க முன்னர் வரை மாத்திரமே வழங்கப்படுவதோடு நிர்வாகக் கட்டணமாக ஒரு தொகை கழிக்கப்படும்.

கட்டணங்களில் உள்ளடங்குபவை : மாணவர் கோப்புறை, நூலக மேற்கோள் அங்கத்துவம் மற்றும் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் கற்கைநெறி சான்றிதழ்

மேலதிக செலவீனங்கள் : கற்கைநெறி நூல்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட எழுது பொருட்கள்

பதிவு

கற்கைநெறிகளுக்கு பதிவு செய்ய முன்னர் நீங்கள் ஆங்கில மட்டத் தேர்வு ஒன்றை மேற்கொள்ளல் வேண்டும். உங்கள் ஆங்கில மட்டத்தை அறிவதற்கான இச் சோதனை எழுத்து மூலமான மற்றும் சிறியதொரு பேச்சு சோதனையாக அமையும்.  ஒவ்வொரு கற்கைநெறிக்கும் உரிய ஆங்கில மட்டத் தேர்வுக்கு பதிவு செய்யும் முறையை இங்கு அறியுங்கள்.

இதையும் அனுக