©

British Council

ஆரம்ப நிலை பிளஸ்: பிள்ளைகள் ஆங்கிலம் கற்கவும் தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கவும் சிறந்த வழியாகும்

Primary Plus is an English language course for kids aged 6 to 12 years old. Designed to spark your child’s imagination, our engaging lessons are led by qualified teachers. எங்கள் கட்டமைக்கப்பட்ட பாடங்கள் மற்றும் மகிழ்விக்கக்கூடிய கற்றல் சூழல் ஆகியவற்றுடன் சேர்ந்து, இளம் பயிலுனர்கள் தன்னம்பிக்கை, மகிழ்ச்சி மற்றும் திறமையாக ஆங்கிலம் பேசுவதற்கு உதவுகிறோம். 

இந்தப் பயனளிக்கும் கற்றல் அனுபவம் பின்வருவனவற்றை ஒருங்கிணைக்கிறது:

 • நிபுணத்துவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்களின் தலைமையில் உயிரோட்டமான குழு வகுப்புகளில் தனிப்பட்ட கவனம் செலுத்துதல்
 • பயன்படுத்த எளிதான ஒன்லைன் கற்கை நிலைய வகுப்புக்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய ஊடாட்டச் செயற்பாடுகள்
 •  பாதுகாப்பான, ஆதரவான வகுப்பறைச் சூழல்.

பாடநெறி பற்றிய கண்ணோட்டம்

முன்னேற்றத்தைக் கண்காணியுங்கள், வெற்றிகளைக் கொண்டாடுங்கள், ஆங்கிலத்தில் உங்கள் பிள்ளையின் வெற்றியைப் பாருங்கள்.

விலை: 48,400/LKR

காலப்பகுதி: 2 hours 30 mins (வாரத்திற்கு ஒரு முறை )

வயது: 6-12 வயது

ஆங்கிலத்தில் பேசும் திறனை அதிகரிக்க அதிவேக வகுப்புகள் மற்றும் நிபுணத்துவ ஆசிரியர்கள்

உங்கள் பிள்ளை எங்கள் வகுப்புகளில் விருத்தியடைவார்கள். எங்கள் மாணவர்கள்:

 • ஆங்கிலம் பேசுவதற்கு அதிக நேரத்தை செலவிடுகிறார்கள்
 • ஒரு சிறிய குழுவில் வேலை செய்து தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கவனத்தைப் பெறுகிறார்கள்
 • குழுக்கள் மற்றும் சோடிகளில் ஒரே வயதுடைய வகுப்புத் தோழர்களுடன் வேடிக்கையாகக் கற்றுக்கொள்கிறார்கள்
 • வகுப்புத் தோழர்களுடன் நீடித்த நட்பைக் கட்டியெழுப்பவும், பிற நாடுகளில் இருந்து கற்பவர்களுடன் ஆங்கிலத்தில் பயிற்சி செய்யவும் வாய்ப்பைப் பெறுகிறார்கள்.

வாழ்க்கைக்கான திறன்களை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள்

ஆரம்ப நிலை பிளஸ் உங்கள் பிள்ளைக்கு நிதானமான சூழலில் தலைமைத்துவம், ஒத்துழைப்பு மற்றும் விமர்சன சிந்தனை திறன்களை வளர்க்க உதவுகிறது.

 • குழுக்களில் எவ்வாறு பணியாற்றுவது என்பதை கற்றுக்கொள்ளல்
 • மற்றவர்களுடன் தொடர்பாடல் செய்தலும், ஒத்துழைத்துச் செயற்படலும்
 • பழக்கமான மற்றும் புதிரான நிஜ உலக தலைப்புகளில் ஈடுபடல்
 • ​சோடிகளாகவும் குழுக்களாகவும் பேசப் பழகுதல்
 • திட்டங்களில் வேலை செய்து பிரச்சினைகளைத் தீர்த்தல்
 • ஒரு விரிந்த உலகில் கற்பதற்கும் வேலை செய்வதற்கும் தயாராதல்

கற்கை நிலையம் மற்றும் உங்கள் பிள்ளையின் முன்னேற்றம்

எங்கள் கற்கை நிலையம் என்பது பாதுகாப்பான ஒன்லைன் தளமாகும், இது உங்கள் பிள்ளை வகுப்பிற்கு முன்னும் பின்னும் சுயாதீனமாகவும் அவர்களின் சொந்த வேகத்திலும் படிக்க உதவுகிறது. இதன் பொருள் வகுப்பு நேரம் அவர்களின் ஆங்கிலம் பேசும் மற்றும் உற்பத்தி திறன்களை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துகிறது என்பதாகும். பிள்ளைகள் தங்கள் ஆசிரியரால் வழிநடத்தப்படும் மேலதிக செயற்பாடுகளை அனுபவிக்க முடியும், மேலும் பெற்றோர்கள் முன்னேற்றம் குறித்த தரவை அணுகலாம். எங்கள் பெற்றோர் நிலையம் பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

வயது 6 – 7

 • கதை ஒன்றை எழுதுவது பற்றி தன்னம்பிக்கையுடன் ஆங்கிலத்தை வாசிப்பது பற்றியும் கற்றுக்கொள்ளும்.
 • புதிய சொல் வளத்தைப் பயன்படுத்தி சரியான வசனங்களை உருவாக்கும்.
 • பரிச்சயமான விடயங்களில் தமது எண்ணங்களை நன்கு புரிந்துகொள்ளவும் அவற்றை ஆங்கிலத்தில் வெளிப்படுத்தவும் கற்றுக்கொள்ளும்.

அவர்கள் பின்வரும் வழியில் இதனைச் செய்வார்கள்: 

 • ஒவ்வொருவரும் தனித்துவமானவர்கள் என்பதையும் அவர்களின் விருப்பு வெறுப்புகள் மற்றும் அக்கறைகள் எவையென்பதையும் அறிந்துகொள்ளுதல்.
 • அன்றாட வாழ்க்கை அதே போன்று அல்லது வித்தியாசமாக இருப்பது எப்படி என்பதை இனங்காணுதல்.
 • தமது படுக்கையறை முதல் அக்கம் பக்கம் வரை சுற்றுப்புறச் சூழலை விபரித்தல்.
 • தமது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துதல் மற்றும் வாழ்க்கைத் தீர்மானங்களை எடுத்தல் தொடர்பாக தமது செயல்களை அறிந்திருத்தல்.
 • இயற்கை உலகைப் பற்றியும் அதில் தாம் வகிக்கும் பங்கு பற்றியும் சிந்தித்தல்.

வயது 8 – 9

 • ஆக்கபூர்வமான எழுத்துச் செயற்பாடு போன்ற நடவடிக்கைகளில், பரிச்சயமான தலைப்புக்களில் புதிய சொற்களைக் கற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றும் பயன்படுத்துதல்.
 • சுயமாக வாசித்தல் மற்றும் பல்வேறு தலைப்புகளில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்ளுதல்.

அவர்கள் பின்வரும் வழியில் இதனைச் செய்வார்கள்:

 • கதை சொல்வதன் மூலம் தமது கற்பனா சக்தியை விருத்தி செய்தல்.
 • கடல் முதல் விண்வெளி வரை, இயற்கை உலகம் பற்றிய விடயங்களை அறிந்து கொள்வதில் பேரார்வம் காட்டுதல்.
 • மகிழ்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருப்பது எப்படியெனச் சிந்தித்துத் தமது எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுதல்.
 • சிறந்த பிரஜையாக வருவதற்கான வழிகளை ஆராய்தல்.
 • தமது வாழ்க்கை, ஈடுபாடுகள் மற்றும் எதிர்கால அபிலாசைகள் குறித்து அக்கறையோடு சிந்தித்தல்.

வயது 10 – 11

 • கதை எழுதவும் அதிக தன்னம்பிக்கையுடன் ஆங்கிலத்தை வாசிக்கவும் கற்றுக்கொள்ளுதல். 
 • மேலும் சிக்கலான மொழி நடையைப் பயன்படுத்தி எண்ணங்கள் மற்றும் கருத்துக்களை வழங்கவும் அவற்றை ஒப்பிட்டு பார்க்கவும் கற்றுக்கொள்ளுதல்.

அவர்கள் பின்வரும் வழியில் இதனைச் செய்வார்கள்:

 • மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய தமது திறன்களையும் அறிவையும் பயன்படுத்ததல்.
 • சமூகத்தையும் சுற்றாடலையும் பாதிக்கும் பிரச்சினைகளை ஆராய்தல் மற்றும் அவற்றிற்குத் தீர்வுகாணும் வழிகளை அறிதல்.
 • இடங்கள், கலாசாரங்கள், சிந்தனைகள் மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புக்கள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுதல்.
 • விறுவிறுப்பான விளையாட்டு உலகம், கலைகளின் அழகியல்பு என்பவற்றில் ஆர்வம் காட்டி அறிவைத் தேடிக்கொள்ளுதல். 
 • ஆரம்பப் பாடசாலைக் கல்வி பற்றிப் பின்னோக்கிப் பார்த்தல் மற்றும் தமது எதிர்கால எண்ணங்கள் பற்றிச் சிந்தித்தல்.

கல்வி கற்பதற்கு பாதுகாப்பான மற்றும் ஆதரவான ஓர் இடம்

எமது ஆங்கில கற்கை நெறியானது அதன் நிபுணத்துவத்திற்காக மாத்திரமன்றி, பிள்ளைகளின் பாதுகாப்புத் தொடர்பில் நாம் பேணும் உயர்ந்த தராதரங்களுக்காகவும் உலகெங்குமுள்ள பெற்றோர்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்றுள்ளது.

வகுப்பு நேரங்களில் உங்கள் பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் அவர்கள் பற்றிய விபரங்களைப் பாதுகாக்கவும் நாம் மிகவும் முனைப்பான நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளோம்.

தொழில்நுட்பத் தேவைகள்

எமது ஒன்லைன் பாடங்கள் மற்றும் இடைத்தொடர்பு கல்வி வசதிகளை ஒரு மேசைக் கணனி, லப்டொப் அல்லது டப்லட் மூலம் அணுக முடியும். எமது சகல மாணவர்களும் தரமான, ஒரே சீரான கல்வி அனுபவத்தைப் பெற வேண்டுமென நாம் விரும்புவதால், மொபைல் தொலைபேசி மூலம் எமது கற்கை நெறிகளைப் பின்பற்ற முடியாது.

உங்கள் பிள்ளையின் கல்வி அனுபவம் பயனுள்ளதாக அமைவதற்கு, பின்வரும் வசதிகளை நீங்கள் பெற்றுக் கொடுத்தல் வேண்டும்:

 • ஒரு சிறந்த Wi-Fi இணைப்பு
 • ஒரு மைக்ரோபோன் (ஒன்லைன் வகுப்புகளுக்கு) – மைக்ரோபோன் உட்பொருத்தப்பட்ட ஒரு ஹெட்செட் அல்லது ஹெட்போன் இருந்தால் சிறப்பானது
 • ஒரு ஸ்பீக்கர் மற்றும் ஒரு Webcam (ஒன்லைன் வகுப்புகளுக்கு)

இதையும் அனுக