உங்களுக்கு எழும், இலங்கை பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கும் விடை அளிப்பதற்கே நாம் இங்கு உள்ளோம். நீங்கள் எங்களுக்கு அழைப்பை மேற்கொள்ளலாம் அல்லது குறுந்தகவல் அனுப்பலாம் அல்லது கீழே குறிப்பிடப்பட்ட நிலையங்களுக்கு விஜயம் செய்யலாம்.

விஜயம் செய்யுங்கள் அல்லது அழையுங்கள்:

கொழும்பு

49, அல்பிரட் ஹவுஸ் கார்டன்ஸ், கொழும்பு 03

தொ +94 (0)11 7521 521
தொ +94 (0)11 4521 521

திறந்திருக்கும் நேரங்கள்

திங்கள் – சனி
08.00 - 17.30 (கொடுப்பனவுகள்) 
08.00 - 18.00 (விசாரணைகள்)

கொழும்பு நூலகம் திறந்திருக்கும் நேரங்கள்  (திங்கட்கிழமைகளில் மூடப்பட்டிருக்கும்) 

கொழும்பில் எம்முடன் ஆங்கிலம் கற்க விரும்புகிறீர்களா? வயது வந்தவர்களின் ஆங்கில மட்டத்தை அறிவதற்கான பரீட்சை ஒன்லைனில் நீங்கள் பதிவு செய்யலாம்.

கொழும்பு : ஒரயன் சிட்டி நூலகம்

752 டாக்டர். டானிஸ்டர் டீ சில்வா மாவத்தை, கொழும்பு 09

தொ +94 (0)11 3159 567

திறந்திருக்கும் நேரங்கள்

திங்கள் - ஞாயிறு
10.30 - 18.30 

கண்டி

88/1, 1ம் மாடி ஈ எல் சேனாநாயக்க வீதி, கண்டி 

தொ +94 (0)11 7521 521
தொ  +94 (0)11 4521 521

திறந்திருக்கும் நேரங்கள்

செவ்வாய் - சனி:

09.00 - 16.00 (கொடுப்பனவுகள்)
09.00 - 17.30 (விசாரணைகள்)

ஞாயிறு :

09.00 - 14.00  (கொடுப்பனவுகள்)
09.00 - 15.00 (விசாரணைகள்)

கண்டி நூலகம் திறந்திருக்கும் நேரங்கள்  (திங்கட்கிழமைகளில் மூடப்படும்)

யாழ்ப்பாணம்

70 ரக்கா வீதி, சுண்டிக்குளி, யாழ்ப்பாணம் 

தொ +94 (0)11 7521 521
தொ +94 (0)11 4521 521

திறந்திருக்கும் நேரங்கள்

புதன் - ஞாயிறு 
08.30 - 16.30 (கொடுப்பனவுகள்)
08.30 - 18.00  (விசாரணைகள்)

யாழ்ப்பாண நூலகம் திறந்திருக்கும் நேரங்கள்.