பிரிட்டிஷ் கவுன்சில், UK யின் கலாச்சார தொடர்பு மற்றும் கற்கை வாய்ப்புக்களுக்கான சர்வதேச அமைப்பாகும்.

நாம் UK மற்றும் ஏனைய நாட்டு மக்களுக்கிடையில் பரஸ்பர அறிவு, புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்துகிறோம்.

வாய்ப்புக்களை ஏற்படுத்தல், தொடர்புகளை உருவாக்கல், நம்பிக்கை அளித்தலுடன் தொடர்புபட்ட நாடுகளுக்கும் UK இற்கும் நேரான பங்களிப்பை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் நாம் இதனை மேற்க்கொள்கிறோம்.

100இற்கும் மேற்பட்ட உலகம் பூரான நாடுகளில், கலை, கலாச்சாரம், ஆங்கில மொழி, கல்வி, குடிச்சமூகம் ஆகிய துறைகளில் செயற்படுகிறோம்.

ஒவ்வொரு வருடமும் 20மில்லியன் மக்களை நேருக்கு நேராகவும் 500மில்லியன் மக்களை ஒன்லைன், ஒலிபரப்பு, வெளியீடுகள் மூலமாக அனுகிறோம்.

1934இல் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. இது Royal Charter மற்றும் UK public body மூலம் UK அறநிலையமான நாம் பரிபாலனம் செய்யப்படுகிறோம்.

1949இலிருந்து இலங்கையில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு, அந்நிலையங்களில் செயற்பட்டு வருகிறோம்.ஒவ்வொரு வருடமும் நாம் இலங்கையில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள், கல்வியாளர்கள்,கொள்கை வகுப்பாளர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஆக்கபூர்வமானவர்கள், தொழில் முனைவோரை சென்றடைகிறோம்.