பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் வயது வந்தவர்கள், இளம் வயதினர் மற்றும் சிறுவர்கள் ஆங்கிலம் கற்பதற்கு உதவும் பல்வகை ஒன்லைன் மற்றும் மொபைல் கற்கை வழிமுறைகளை பரந்த அளவில் கொண்டுள்ளது. இவ் வழிமுறைகளில் வீடியோக்கள், மொபைல் அப்கள், கேம்கள், கதைகள், கேட்டல் செயற்பாடுகள், இலக்கண பயிற்சிகள் என்பன அடங்கும்.

In this section

Smiling girl talking on the mobile

IVR மூலம் ஆங்கிலம் கற்றிடுங்கள்

உங்கள் மொபைலில் ஆங்கிலம் கற்பதற்கு நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா? எமது புதிய IVR சேவை மூலம் விரைவாகவும் இலகுவாகவும் எவ்விடத்திலும் ஆங்கிலம் கட்கும் வசதியை வழங்குகிறது.

Find out what resources are available for teachers

விசாலமான திறந்த ஒன்லைன் கற்கைநெறிகள் ஊடாக ஆங்கிலம் கற்றிடுங்கள்

விசாலமான திறந்த ஒன்லைன் கற்கைநெறி (MOOC) என்பது பல்வேறு வேறுபட்ட பாடங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் இலவச ஒன்லைன் கற்கைநெறியாகும்.