අන්තර්ජාලයෙන් වගේම ජංගම දුරකථනයෙනුත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න

වැඩිහිටි, තරුණ මෙන්ම ළමා සිසු සිසුවියන් ඇතුළු සැමට ඉංග්‍රීසි බස ඉගෙනීම සඳහා අන්තර්ජාලය සහ  ජංගම දුරකථනය හරහාත් සහය විය හැකි ලෙස විවිධ පරාසයන් තුල විහිදුනු පහසුකම් බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලය හරහා හිමි වනු ඇත.

A man studying an English Online course on his laptop

English Online: 100% ඔන්ලයින් ගුරු මූලික පාඨමාලාව

ප්‍රවීණ ගුරුවරුන් සමඟින් ඔබේ ඉංග්‍රීසි කුසලතා වැඩි දියුණු කර ගන්න. ඔබේම කාලසටහන සහ තේමාවන් තෝරාගන්න. කණ්ඩායම් හෝ 1:1 පන්තිවලට සම්බන්ධ වී British Council ලාංඡන සහ සහතික හිමිකර ගන්න.

A woman with her study materials

IELTS Coach: ප්‍රවීණයන් සමඟ මාර්ගගතව ඉගෙන ගන්න

IELTS පරීක්ෂණයේ සම-නිර්මාතෘ සමඟ සූදානම් වන්න. මාර්ගගත 1:1 සහ කණ්ඩායම් පන්ති මඟින් සම්පුර්ණයෙන් පුද්ගලාරෝපිත සූදානම් කිරීමේ පාඨමාලාවක්. 24/7 ලබා ගත හැක. ඔබට අවශ්‍ය ලකුණු ලබා ගන්න!

A woman with her study materials

English Online: ස්වයං අධ්යයන පාඨමාලාව

ඔබේම වේගයෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. විනෝදාත්මක සහ අන්තර්ක්‍රියාකාරී කුඩා ප්‍රමාණයේ අභ්‍යාස හරහා, ගමනේ යෙදෙන අතරතුර ඉගෙන ගත හැකි, දැරිය හැකි මිලක් සහිත ඉගෙනීම. මාසික ගෙවීම.

Person's hand holding a mobile phone

කෙටි පණිවිඩ සේවාව (SMS) හරහා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න

ජංගම දුරකථනය හරහා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔබත් කැමතිද? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම සඳහා අපගේ කෙටි පණිවුඩ සේවාව ඉක්මන් මෙන්ම පහසු ක්‍රමයකි. (ගාස්තු අදාළ වේ)