දශක ගණනාවක අත්දැකීම් සමගින්  අප ආයතනයේ ඕනෑම වයස් කාණ්ඩයක සිසු සිසුවියන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීම සිදුවන්නේ වඩාත් ප්‍රයෝගික ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියක් හරහායි. ඒ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුම ඇතුළුව ශාස්ත්‍රීය සහ ව්‍යාපාර මෙන්ම විභාග සඳහා සුදානම් කිරීමේ පාඨමාලා හරහායි. එසේම ව්‍යාකරණ, සවන්දීම, කථනය සහ ලිවීම ඇතුළත් ඉංග්‍රීසි බස හා සම්බන්ධ සියලු අංගයන් කෙරෙහි නිසි අවධානය අප විසින් ලබාදෙනු ඇත.

පහත පාඨමාලා පිරික්සන්න. අප සමග ඔබගේ ඉංග්‍රීසි බස ඉගෙනීමේ ගමන අරඹන්න!

මෙම කොටසේ

An image of a teacher and two students

ළමුන් සහ තරුණ තරුණියන් සඳහා ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා (අවුරුදු 6 - 17)

ඉංග්‍රීසි භාෂාව කුසලතා පරිපුර්ණව හසුරුවන්නට අවැසි දැනුවත් බව සමගින් දරුවන් සහ තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් සුවිශේෂිව නිර්මාණය වූ පාඨමාලා බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලය මගින් විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර තිබේ.

Image of the British Council logo

ඉංග්‍රීසි භාෂා ඉගෙනීම සඳහා වූ අපගේ මධ්‍යස්ථාන

අප, අධ්‍යාපනය පිළිබඳ විද්වතුන් නිසාම ඒ සඳහා සුදුසු පරිසරය තෝරාගැනීම සැමවිටම අත්‍යවශ්‍ය වන අතර ගුරුවරුන්ට ඉගැන්වීමට මෙන්ම සිසුන්ට ඉගෙනීමට සුදුසු වටපිටාවක් විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර තිබේ.

A little girl at a computer wearing headphones

අන්තර්ජාලයෙන් වගේම ජංගම දුරකථනයෙනුත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න

ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩිදියුණු කර ගැනීම උදෙසා අපගේ අන්තර්ජාල ඉංග්‍රීසි ඉගැනුම් පිළිබඳව විශ්වාසය තබන්න. ක්‍රීඩා, හඬ පට, වීඩියෝ පට සහ App, පවුලේ සැමට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට උපකාරි වනු ඇත.

Image of youth studying

ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමට ඔබ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලය තෝරාගත්තේ ඇයි?

අප සමග ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නා ඔබට විශේෂඥයින් සමග ඉගෙනීමේ අවස්ථාව හිමිවනු ඇත. වසර 75 කට වැඩි කාලයක් පුරා ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ නිරත වූ අපි මේ වනවිට රටවල් 100 ක ඉංග්‍රීසි භාෂා පුහුණුව ලබාදේ.