ඔබගේ ඉදිරි සැලසුම් කුමක් වුවද ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිලිබඳ නිසි දැනුවත් බවක් සඳහා අවැසි පාඨමාලා රාශියක් අප සතුය. සාර්ථකත්වය කරා යාමට ඔබට අවැසි විශ්වසනියව බස හැසිරවීමේ කුසලතාවය අපගේ පාඨමාලා හරහා උපරිමයෙන් ඔබට හිමිවනු ඇත.

විවිධ මට්ටම්වල සිටින වැඩිහිටි සිසුන් සඳහා විශේෂයෙන්ම සැලසුම් කරන ලද ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා අපෙන්.

ඉංග්‍රීසි බස මනාව හැසිරවීමේ ඉලක්කය කරා විශ්වාසනීයව ගමන්ගන්නට කේම්බ්‍රිජ් CELTA  සුදුසුකම් සහිත පළපුරුදු ගුරුවරුන් විසින් ඔබට නිසි මග පෙන්වීම ලබාදෙනු ඇත. එතුළින් ව්‍යාකරණ, වාග් මාලාව, වචන උච්චාරණය, සවන්දීම, කථනය, කියවීම සහ ලිවීම ඇතුළු ඉංග්‍රීසි බස ඕනෑම අංශයකින් හොඳින් හැසිරවීමේ හැකියාව ඔබට හිමිවනු නිසැකය.

ඔබට සුදුසු නිවැරදි පාඨමාලාව තෝරන්න.

A man studying an English Online course on his laptop

English Online: 100% ඔන්ලයින් ගුරු මූලික පාඨමාලාව

ප්‍රවීණ ගුරුවරුන් සමඟින් ඔබේ ඉංග්‍රීසි කුසලතා වැඩි දියුණු කර ගන්න. ඔබේම කාලසටහන සහ තේමාවන් තෝරාගන්න. කණ්ඩායම් හෝ 1:1 පන්තිවලට සම්බන්ධ වී British Council ලාංඡන සහ සහතික හිමිකර ගන්න.

A woman with her study materials

IELTS Coach: ප්‍රවීණයන් සමඟ මාර්ගගතව ඉගෙන ගන්න

IELTS පරීක්ෂණයේ සම-නිර්මාතෘ සමඟ සූදානම් වන්න. මාර්ගගත 1:1 සහ කණ්ඩායම් පන්ති මඟින් සම්පුර්ණයෙන් පුද්ගලාරෝපිත සූදානම් කිරීමේ පාඨමාලාවක්. 24/7 ලබා ගත හැක. ඔබට අවශ්‍ය ලකුණු ලබා ගන්න!

A woman with her study materials

English Online: ස්වයං අධ්යයන පාඨමාලාව

ඔබේම වේගයෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. විනෝදාත්මක සහ අන්තර්ක්‍රියාකාරී කුඩා ප්‍රමාණයේ අභ්‍යාස හරහා, ගමනේ යෙදෙන අතරතුර ඉගෙන ගත හැකි, දැරිය හැකි මිලක් සහිත ඉගෙනීම. මාසික ගෙවීම.