පාඨමාලාව පිළිබඳ තොරතුරු

පැය 40 ක පාඨමාලාව තුළින් කතා කිරීම, සවන් දීම හා උච්චාරණය කිරීම, ඔබේ කියවීම සහ ලිවීමේ කුසලතාවන් වැඩිදියුණු කිරීමට මෙන්ම විනෝදය සමගින් ඉංග්‍රීසි බස පරිහරණය සඳහා ද සිසුන් වෙත අවස්ථාවන් රැසක් හිමි වනු ඇත. මෙහිදී මූලිකවම සමාජ, ශාස්ත්‍රීය හා වෘත්තීය පරිසරය තුළ ඵලදායී ලෙස සන්නිවේදනය කළ යුතු ව්‍යාකරණ හා වාග් මාලාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරේ.

ඔබ, බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයේ පාඨමාලා තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?

ඔබ, අපත් සමග පැය 40 ක ඉංග්‍රිසි පාඨමාලාව හා එක් වුවහොත්:

  • සුදුසුකම්ලත් පළපුරුදු ගුරුවරයෙක් සමග ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාවක් 
  • යුගල සහ කණ්ඩායම් සමග වැඩ කරමින් එදිනෙදා ජීවිතයට අවැසි සන්නිවේදන කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ඇති හැකියාව
  • පංති කාමරයේ ක්‍රියාකාරකම් මාලාවන් සහ  ඉංග්‍රීසි බස පිළිබඳව ඔබ තුළ වැඩි ප්‍රබෝධයක් ඇති කරවන අධ්‍යාපනික මෙවලම් සමගින් ශ්‍රවණය, කථනය, කියවීම සහ ලිවීම පිළිබඳව පුහුණුව ලබන්නත්.
  • ඉංග්‍රීසි බස ඉගෙනීම සම්බන්ධව ස්වාධින පුද්ගලයෙකු වීමට හැකිවීම.
  • ඉංග්‍රිසි ඉගෙනීම විනෝදජනක අත්දැකීමක් වීම.

පුස්තකාල පරිශීලනය සඳහා අවශ්‍ය සාමාජිකත්වය ඔබට නොමිලේම හිමි වේ. අපගේ පුස්තකාල සේවාවේ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැන ගන්න.

ඔබේ දැනුම් මට්ටමට සරිලන නිවැරදි පාඨමාලා

මෙම පාඨමාලා පහත ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කෙරේ.

ආරම්භක පෙළ (Beginner), මූලික පෙළ (Elementary), පූර්ව-මධ්‍යම පෙළ  (Pre-intermediate), මධ්‍යම පෙළ (Intermediate), ඉහළ මධ්‍යම පෙළ  (Upper-intermediate), පුර්ව ඉහළපෙළ (Pre-advanced) සහ ඉහළ පෙළ (Advanced).

ඔබ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයට නවකයෙක් නම්, ඉංග්‍රිසි බස පිළිබඳව ඔබේ දැනුම් මට්ටම පිළිබඳව ඇතුළත් වාර්තාව අත්‍යවශ්‍ය වනු ඇත. ඇමතුමක් මගින් හෝ එසේත් නැතිනම් අපගේ ඉංග්‍රිසි භාෂා ඉගැන්නුම් මධ්‍යස්ථාන වලින් ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම මට්ටම දැන ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණයකට වේලාවක් වෙන් කරවා ගන්න.

ඉංග්‍රීසි බස පිළිබඳ මාගේ දැනුම පරික්ෂා කරන්නේ කෙසේද?

ඉංග්‍රීසි බස හා සම්බන්ධ ඔබගේ දැනුම අඛණ්ඩව අප විසින් පරීක්ෂණයට ලක්කරන අතර ඔබේ ලිවීමේ හැකියාව, කථන හැකියාව මෙන්ම සහභාගීත්වය සහ මැදිහත් වීම යන කරුණු සියල්ල පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කෙරේ. ඔබට ලබා දෙන ගුරුවරයා විසින් ඔබට අවශ්‍ය පෞද්ගලික උපදෙස් ලබා දෙනු ඇත. ඔබේ හැකියාවන් පිළිබඳව මෙන්ම ඒවා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මොනවද යන්නත් අපිට මෙහිදී අවබෝධ වනු ඇත. ඊළඟ  මට්ටම දක්වා උසස් කිරීමට ඔබේ දැනුම ප්‍රමාණවත්ද යන්න මෙහිදී තීරණය වනු ඇත.

Where is this course taught?

ගාස්තු සහ ලියාපදිංචිය

ගාස්තු 

පන්ති  ගාස්තු (කොළඹ, මහනුවර හා මාතර) ගාස්තු (යාපනය)
ඉංග්‍රීසි (පැය 40) රු. 36,000 රු. 30,000

* අය කිරීම් වෙනස් විය හැකිය. ආපසු ගෙවීම් අදාළ වන්නේ ඔබේ දරුවාගේ පළමු පන්තියට පෙර වන අතර ආයතිනක පරිපාලන ගාස්තු අඩු කිරීමක් සිදුවේ.

මූලික අය කිරීමට ඇතුළත් වන්නේ: බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයේ සිසුන් සඳහා වූ ෆෝල්ඩරය, පුස්තකාල සමාජිකත්වය සහ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් පාඨමාලා සහතිකය

අතිරේක ගෙවීම්: පාඨමාලා පොත් සහ පෞද්ගලික ලිපි ද්‍රව්‍ය

ලියාපදිංචිය

ඔබ පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි වීමට පෙර ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම් මට්ටම පරික්ෂාවට ලක්කිරීම අවශ්‍ය වන අතර  ඒ සඳහා ලිඛිත පරීක්ෂණයකට මෙන්ම කෙටි කථන පරීක්ෂණයකට යොමු කෙරේ. එක් එක් පාඨමාලාව සඳහා අදාළ මෙම පරීක්ෂණයට වේලාව වෙන් කරගත යුතු  ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න.

පාඨමාලා පවත්වන කාල

ඔබ පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි වීමට පෙර ඉංග්‍රීසි බස පිලිබඳ ඔබගේ දැනුම් මට්ටම තීරණය කිරීම සඳහා ලිඛිත හා කෙටි කථන පරීක්ෂණයකට මුහුණ දීමට සිදුවේ. එය සඳහා ඔබට නොමිලේ ලියාපදිංචි විය හැක!

කොළඹ, නුවර, යාපනය යන නගරයන්හි පිහිටි අපගේ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් කාර්යාලවල මෙම පාඨමාලාව හැදෑරිය හැකිය. එසේම මාතර පිහිටි අපගේ කොටස්කරුවෙකු වන ඉංග්‍රීසි භාෂා මධ්‍යස්ථානයේදී ද මෙම පාඨමාලාව හැදෑරිය හැකියි.

වාරය 

 දින

පළමුවන වාරය 2019 ජනවාරි 7 - මාර්තු 5
දෙවෙන වාරය 2019 මාර්තු 9 - ජූනි 1
තෙවන වාරය 2019 ජූනි 2 - ජූලි 28
සිව්වන වාරය 2019 අගෝස්තු 25 - ඔක්තෝම්බර් 19
පස්වන වාරය 2019 ඔක්තෝම්බර් 20 - දෙසැම්බර් 21 

එක් එක් මධ්‍යස්ථානයවලදී පාඨමාලා සඳහා ගාස්තු සහ දිනයන් වෙනස් වේ. එක් එක් පාඨමාලා ගාස්තු පිළිබඳව දැනුවත් වීමට අවශ්‍ය නම් ඔබට අදාළ ස්ථානය මත click කරන්න.

* අය කිරීම් වෙනස් විය හැකිය. ආපසු ගෙවීම් අදාළ වන්නේ ඔබේ දරුවාගේ පළමු පන්තියට පෙර වන අතර ආයතනික පරිපාලන ගාස්තු අඩු කිරීමක් සිදුවේ.

මූලික අය කිරීමට ඇතුළත් වන්නේ: බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයේ සිසුන් සඳහා වූ ෆෝල්ඩරය, පුස්තකාල සමාජිකත්වය සහ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් පාඨමාලා සහතිකය

අතිරේක ගෙවීම්: පාඨමාලා පොත් සහ පෞද්ගලික ලිපි ද්‍රව්‍ය