මෙම පාඨමාලාව පිළිබඳ තොරතුරු

අපගේ ඉංග්‍රිසි කථනය පිළිබඳ පාඨමාලාව හා සම්බන්ධ වන ඔබට සවන් දීම, කථනය මෙන්ම වචන නිවැරදිව උච්චාරණය කිරීමේ කුසලතාවයන් වැඩි දියුණු කරගැනීමට අවස්ථාව සැලසේ. එදිනෙදා අවස්ථාවන්හිදී ඉංග්‍රිසි බස ව්‍යක්තව සහ විශ්වසනියව හැසිරවීමට ඔබ සතු හැකියාව වැඩිදියුණු කරගන්න.

පැය 20ක් පුරා විහිදුණු මෙම පාඨමාලා ශ්‍රවණ, කථන සහ උච්චාරණ කුසලතාවන් වැඩි දියුණු කරගැනීම සඳහා ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත. එදිනෙදා අවස්ථාවන්හිදී ඉංග්‍රිසි බස ව්‍යක්තව සහ විශ්වසනියව හැසිරවීමට ඔබ සතු හැකියාව වැඩිදියුණු කරගැනීමටත් මෙය මහඟු අවස්ථාවකි.

ඔබගේ ඉංග්‍රීසි මට්ටම කුමක් වුවත්, පළමු පාඩමේ සිටම ඉංග්‍රීසි භාවිතා කිරීමට අපි ඔබට සහාය දෙන්නෙමු!

බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයේ මෙම පාඨමාලාව ඔබ විසින් තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?

ඔබ, අපත් සමග ඉංග්‍රිසි කථන පාඨමාලාව හා එක් වී:

  • සුදුසුකම්ලත් පළපුරුදු ගුරුවරයෙක් සමග ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගන්න
  • යුගල සහ කණ්ඩායම් සමග වැඩ කරමින් එදිනෙදා ජීවිතයට අවැසි සන්නිවේදන කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීම
  • පංති කාමරයේ ක්‍රියාකාරකම් මාලාවන් සහ  ඉංග්‍රීසි බස පිළිබඳව ඔබ තුළ වැඩි ප්‍රබෝධයක් ඇති කරවන අධ්‍යාපනික මෙවලම් සමගින් ශ්‍රවණය, කථනය, කියවීම සහ ලිවීම පිළිබඳව පුහුණුව ලබන්න.
  • ඉංග්‍රීසි බස ඉගෙනීම සම්බන්ධව ස්වාධින පුද්ගලයෙකු වෙන්න.
  • ඉංග්‍රිසි ඉගෙනීම විනෝදජනක අත්දැකීමක් කරගන්න.
  • පුස්තකාල පරිශීලනය සඳහා අවශ්‍ය සාමාජිකත්වය ඔබට නොමිලේම හිමි වේ

ඔබේ දැනුම් මට්ටමට සරිලන නිවැරදි පාඨමාලා

සියලුම සිසුන් සඳහා මෙම ඉංග්‍රීසි කථන පාඨමාලා පූර්ව-මධ්‍යම පෙළ  (Pre-intermediate) සහ මධ්‍යම පෙළ (Intermediate) ලෙස වෙන්කර ඇත. ඔබ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයට නවකයෙක් නම්, ඉංග්‍රීසි බස පිළිබඳව ඔබේ දැනුම් මට්ටම පිළිබඳව පරීක්ෂණයකට සහභාගී වීමට ඔබට සිදුවේ.

ඇමතුමක් මගින් හෝ එසේත් නැතිනම් අපගේ ඉංග්‍රිසි භාෂා ඉගැන්නුම් මධ්‍යස්ථාන වලින් එම පරීක්ෂණය සඳහා වේලාවක් වෙන් කරවාගන්න.

ඉංග්‍රීසි බස පිළිබඳ මාගේ දැනුම පරික්ෂා කරන්නේ කෙසේද?

ඉංග්‍රීසි බස හා කථන හැකියාව පිළිබඳ ඔබගේ සාර්ථකත්වය අප විසින් තක්සේරු කරනු ඇත.

මන්ද ඒ හරහා ඔබේ හැකියාව, සාර්ථකත්වය පිළිබඳව ඔබටම යම් අවබෝධයක් ලැබෙන අතර තව තවත් ඉදිරියට යාමට අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් කිරීමට සහය වීමට හැකි බැවිනි.

Where is this course taught?

ගාස්තු සහ ලියාපදිංචිය

ගාස්තු 

පන්ති  ගාස්තු (කොළොඹ, මහනුවර හා මාතර) ගාස්තු (යාපනය)
ඉංග්‍රීසි කථනය (පැය 20) රු. 24,000  රු. 20,000

* අය කිරීම් වෙනස් විය හැකිය.

අපගේ මහනුවර සහ යාපනය මධ්‍යස්ථාන වලදී ඔබට වැඩසටහන් ගාස්තුව වාරික වශයෙන් ගෙවිය හැකිය.

මූලික අය කිරීමට ඇතුළත් වන්නේ: බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයේ සිසුන් සඳහා වූ ෆෝල්ඩරය, පුස්තකාල සමාජිකත්වය සහ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් පාඨමාලා සහතිකය

අතිරේක ගෙවීම්: පාඨමාලා පොත් සහ පෞද්ගලික ලිපි ද්‍රව්‍ය

ලියාපදිංචිය

ඔබගේ ඉංග්‍රීසි මට්ටම කුමක් වුවත්, අපි ඔබ වෙනුවෙන් වැඩසටහනක් තබා ඇත්තෙමු!

ඔබ පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි වීමට පෙර ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම් මට්ටම පරික්ෂාවට ලක්කිරීම අවශ්‍ය වන අතර  ඒ සඳහා ලිඛිත පරීක්ෂණයකට මෙන්ම කෙටි කථන පරීක්ෂණයකට යොමු කෙරේ. එක් එක් පාඨමාලාව සඳහා අදාළ මෙම පරීක්ෂණයට වේලාව වෙන් කරගත යුතු  ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න.

පාඨමාලා පවත්වන කාල

ඔබ පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි වීමට පෙර ඉංග්‍රීසි බස පිලිබඳ ඔබගේ දැනුම් මට්ටම තීරණය කිරීම සඳහා ලිඛිත හා කෙටි කථන පරීක්ෂණයකට මුහුණ දීමට සිදුවේ. එය සඳහා ඔබට නොමිලේ ලියාපදිංචි විය හැක!

කොළඹ, නුවර, යාපනය යන නගරයන්හි පිහිටි අපගේ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් කාර්යාලවල මෙම පාඨමාලාව හැදෑරිය හැකිය. එසේම මාතර පිහිටි අපගේ කොටස්කරුවෙකු වන ඉංග්‍රීසි භාෂා මධ්‍යස්ථානයේදී ද මෙම පාඨමාලාව හැදෑරිය හැකියි.

වාරය 

 දින

පළමුවන වාරය 2020 ජනවාරි 7 - මාර්තු 4
දෙවෙන වාරය 2020 මාර්තු 6 - මැයි 22
තෙවන වාරය 2020 මැයි 23 - ජූලි 24
සිව්වන වාරය 2020 අගෝස්තු 25 - ඔක්තෝම්බර් 19
පස්වන වාරය 2020 ඔක්තෝම්බර් 23 - දෙසැම්බර් 19 

එක් එක් මධ්‍යස්ථානයවලදී පාඨමාලා සඳහා ගාස්තු සහ දිනයන් වෙනස් වේ. එක් එක් පාඨමාලා ගාස්තු පිළිබඳව දැනුවත් වීමට අවශ්‍ය නම් ඔබට අදාළ ස්ථානය මත click කරන්න.

* අය කිරීම් වෙනස් විය හැකිය. ආපසු ගෙවීම් අදාළ වන්නේ ඔබේ දරුවාගේ පළමු පන්තියට පෙර වන අතර ආයතනික පරිපාලන ගාස්තු අඩු කිරීමක් සිදුවේ.

මූලික අය කිරීමට ඇතුළත් වන්නේ: බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයේ සිසුන් සඳහා වූ ෆෝල්ඩරය, පුස්තකාල සමාජිකත්වය සහ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් පාඨමාලා සහතිකය

අතිරේක ගෙවීම්: පාඨමාලා පොත් සහ පෞද්ගලික ලිපි ද්‍රව්‍ය

Colombo

Days Times
Tuesdays to Fridays (2.5 hours a day, once a week) 0800 - 1030
1100 - 1330
1730 - 2000

Jaffna

Days Times
Thursdays (2.5 hours a day, once a week) 1730 - 2000
Sundays (2.5 hours a day, once a week) 1445 - 1715

Kandy

Days Times
Wednesdays (2.5 hours a day, once a week) 1015 - 1245
Fridays (2.5 hours a day, once a week) 0730 - 1000
Sundays (2.5 hours a day, once a week) 1000 - 1230
1245 - 1515