80 වසරකට වැඩි කාලයක් පුරා ව්‍යාපාර, රජයන් සහ අධ්‍යාපන ආයතන සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම, ප්‍රායෝගික හා සිත් ඇද ගන්නා සුළු පුහුණු සහ ඇගයීම් විසඳුම් ලබා දීම.

සාර්ථකත්වය සඳහා සන්නිවේදන කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම උදෙසා සංවිධාන සවිබල ගැන්වීම

ඉංග්‍රීසි භාෂා හා සන්නිවේදන කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා රටවල් 80 කට වැඩි ගණනක සමාගම්, රජයන් සහ අධ්‍යාපන ආයතන සමඟ වසර 80 කට වැඩි කාලයක් එක්ව කටයුතු කිරීමෙහි අසමසම වාර්තාවක්.

සියළුම භූමිකාවන්, කර්මාන්ත සහ වෘත්තීමය මට්ටම්වල වෘත්තිකයන් සඳහා මෙන්ම සිසුන්, මෑත කාලීන උපාධිධාරීන් සහ පර්යේෂකයින් සඳහා පරිමාණගත, සිත් ඇද ගන්නා සුළු සහ බලපෑමෙන් යුත් ඉගනුම් විසඳුම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අපගේ විශේෂඥතාව සහ අත්දැකීම් භාවිතා කරමු.

අපගේ පියවර 4-කින් යුත් ක්‍රියාවලිය හරහා ඉගනුම් හා වැඩිදියුණු කිරීම්, මානව සම්පත් සහ ව්‍යාපාරික කළමනාකරුවන් හට සහාය වීමෙන් අපි සාර්ථකත්වය සහතික කර පුහුණු පාඨමාලාව සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම හා සම්බන්ධ අපහසුතා ඉවත් කරන්නෙමු.  

ඔබේ අභිරුචි වැඩසටහන නිර්මාණය කිරීම

පියවර 1 - උපදේශනය: ඔබේ සංවිධානය සඳහා නිපුණතා පරතරය සහ ඉගෙනීමේ අරමුණු අපි හඳුනා ගනිමු.

පියවර 2 - සැලසුම් කිරීම: පුද්ගලාරෝපිත අන්තර්ගතයන් සහ ඒකාබද්ධ කළ ඇගයීම් හරහා අපි පරිමාණගත, අභිරුචිකරණය කළ හැකි විසඳුම් නිර්මාණය කරමු.

පියවර 3 - බාරදීම: අපගේ පළපුරුදු පුහුණුකරුවන් ඔබේ කණ්ඩායම් සම්බන්ධ කර ගැනීම හරහා, ඔබේ සේවකයින්ගේ ප්‍රගතිය සහතික කිරීම සඳහා අදාළ, පැවරිය හැකි කුසලතා වර්ධනය කිරීම.

පියවර 4 - ඇගයීම: අපි ප්‍රගතිය නිරීක්‍ෂණය කර වාර්තා කිරීම, ආයෝජනයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ වාර්තා කිරීම, සහ ඔබේ පාර්ශ්වකරුවන් හට සාර්ථකත්වය සන්නිවේදනය කිරීමට ඔබට උදව් කිරීම යන දෑ සිදු කරන්නෙමු.

 

නොමිලේ උපදේශනයක් වෙන් කරවා ගන්න

අපගේ ඉංග්‍රීසි හා වෘත්තීය සන්නිවේදන කුසලතා පුහුණු වැඩසටහන

රැකියා ස්ථානයේ සත්‍ය ප්‍රතිඵල සහ චර්යාත්මක වෙනස්කම් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ලොව පුරා මිලියන 80 කට අධික ඉගනුම් කරුවන් හා සම්බන්ධ වන්න. අපගේ වැඩසටහන් වලට පහත සඳහන් දෑ ඇතුළත් වේ:

·      

නම්‍යශීලී පුද්ගල, මාර්ග ගත සහ මිශ්‍ර බෙදා හැරීමේ විකල්ප

·      

ඉලක්ක ගත, අදාළ සේවා ස්ථාන කුසලතා සංවර්ධනය

·      

පුහුණු වීමෙන් ඇතිවන බලපෑම සහ ආයෝජන මත ප්‍රතිලාභ නිරීක්‍ෂන්‍ය කිරීමට මෙවලම්.

අපගේ විසඳුම්:

වෘත්තීය සන්නිවේදන කුසලතා: වැඩි දියුණු කරන ලද කථන හා ලිඛිත සන්නිවේදන කුසලතා තුළින් නියැළිම, ඵලදායිතාව සහ ක්‍රියාකාරිත්වය ඉහළ නැංවීම. සෑම මොඩියුලයක් ම සංවිධානයේ නිපුණතා රාමුවට අනුකූල වන මනාව නිර්වචනය කළ සන්නිවේදන හැකියාවන් වර්ධනය කරයි.

ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතා: සේවා ස්ථානයේ සහ සමාජ තත්ත්වයන් තුළ වඩාත් විශ්වාසදායී හා ඵලදායී ලෙස සන්නිවේදනය කිරීමට ඔබේ සේවකයින් සවි බල ගැන්වීම. උපරිම ප්‍රගතිය සඳහා ස්වයං-ලෙස මෙහෙයවන සහ පුහුණුකරුවන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් සැසි පැවැත්වීම.

ඇගයීම: මිණුම් ලකුණු ප්‍රමිතීන් සකසන, ප්‍රගතිය නිරීක්‍ෂණය කරන සහ ජයග්‍රහණ ඉස්මතු කරන ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් විභාග, ඇගයීම් සහ සහතික පත්.

මාර්ගගත පුහුණු වැඩසටහන් කට්ටලය

ඉංග්‍රීසි භාෂා හා වෘත්තීය සන්නිවේදන කුසලතා වර්ධනය කිරීම සඳහා එකම විසඳුමක්. උපකරණ පුවරු සහ ඉලක්ක ගත ප්‍රතිපෝෂණ මඟින් පුහුණුවෙන් වන බලපෑම් සහ ආයෝජනයෙන් වූ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ වාර්තා කිරීමට ඔබට උපකාරී වේ. පහත දෑ හරහා ඔබේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා පාඨමාලා සකස් කරනු ලැබේ:

ස්වයං-අධ්‍යයනය: සමාජ හෝ සේවා ස්ථාන ඉංග්‍රීසි කුසලතා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඉගනුම් කරුවන් උචිත සහ ගැළපෙන පරිදි වූ පහසු, පරිමාණ ගත, දැරිය හැකි මඟ පෙන්වන ඉගනුම් වැඩසටහන්.

සේවා ස්ථාන ඉංග්‍රීසි: පුහුණුකරුගේ නායකත්වයෙන් යුත් සැසිවලදී අන්තර්-ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ප්‍රතිපෝෂණය සමඟ නම්‍යශීලී ස්වයං-අධ්‍යයනය ඒකාබද්ධ කරන පරිමාණ ගත, ලාභදායී මිශ්‍ර ඉගෙනීම,.

සමාජ ඉංග්‍රීසි: සිත් ඇද ගන්නා සුළු අන්තර්ක්‍රියාකාරී පුහුණුකරුවෙකු විසින් මෙහෙයවනු ලබන ගුණාත්මක මාර්ගගත ඉගනුම් ක්‍රියාකාරකම් සහ ඇගයීම් සමඟ වූ සේවා ස්ථාන සහ සමාජ ඉංග්‍රීසි වැඩසටහන්.

වෘත්තීය සන්නිවේදන කුසලතා: ඉලක්ක ගත, බලගතු වාචික හා ලිඛිත සේවා ස්ථාන සන්නිවේදන කුසලතා සංවර්ධනය

IELTS පුහුණුකරු: ඔබේ කණ්ඩායමට සහ සිසුන්ට අවශ්‍ය ලකුණු ලබා ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා භාෂාව සහ කුසලතා පුහුණුව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අපි IELTS විභාගයේ සම-නිර්මාතෘවරුන් වෙමු.

මාර්ගගත ඉගනුම් විසදුම් ගැන තවත් තොරතුරු දැන ගන්න.

ඇගයීම සහ සහතික කිරීම

කුසලතා සපිරි අය බඳවා ගැනීමට, කුසලතා සහ ප්‍රගතිය මැනීමට සහ ලොව පුරා ආයතනවලට ඇතුළත් වීමට සිසුන්ට සහාය වීමට ඔබ සවිබල ගන්වයි.

 

පරීක්‍ෂණ සහ ඇගයීම් විසඳුම් පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගන්න.