A professional woman smiling back at the camera

වසර 80 කට වැඩි කාලයක් ව්‍යාපාර, ආණ්ඩු සහ අධ්‍යාපන ආයතන සමග වැඩ කිරීම, ප්‍රායෝගික හා ආකර්ෂණීය පුහුණුව සහ ඇගයීම් සැපයීම.

 

සාර්ථකත්වය සඳහා පුහුණු වීම පිණිස ආයතනවලට උපකාර කිරීම

ඉංග්‍රීසි භාෂා පාඨමාලා, වෘත්තීය සන්නිවේදන කුසලතා වැඩසටහන් සහ ඇගයීම් නිර්මාණය කිරීමට සහ බෙදා හැරීමට අපි ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ සංවිධාන කිහිපයක් සමග කටයුතු කරන්නෙමු. සුදුසුකම් ලත් විශේෂඥයින් විසින් අපගේ ගුණය හා ප්‍රමාණය වෙනස් කළ හැකි පුහුණු විසඳුම් මුහුණට මුහුණ හෝ ඔන්ලයින් ලබා දෙනු ලැබේ.

විවිධ වෘත්තීමය භූමිකා හා අවධිවල සිටින වෘත්තිකයන්ට මෙන්ම සිසුන්ට, මෑත උපාධිධාරීන්ට, අධ්‍යාපනඥයින්ට හා ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකත්වයට අපගේ පාඨමාලා සුදුසු වේ.

ඔබගේ ආයතනික ඉලක්ක තේරුම් ගැනීම, කුසලතා හිඩැස් හඳුනා ගැනීම සහ ඔබගේ කාල දාමය, අයවැය හා  ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලි සමග ගැලපෙන අධ්‍යයන වැඩසටහනක් සැලසුම් කිරීම සඳහා අපි ඔබ සමග කටයුතු කරන්නෙමු.

ශ්‍රී ලංකාවේ අපි පිරිනමන පාඨමාලා ගැන දැන ගැනීමට අපගේ ආයතනික පුහුණු නාමාවලි මාර්ගෝපදේශය බාගන්න.

 

ඔබගේ රුචිය පරිදි සැකසූ වැඩසටහනක් සාදන්න

පියවර 1 - උපදේශනය: ඔබගේ සංවිධානයේ කුසලතා හිඩැස් සහ අධ්‍යයන ඉලක්ක හඳුනා ගැනීම උදෙසා අප සමග කටයුතු කරන්න. ඉංග්‍රීසි හෝ, හැකි වුවහොත්, ඔබ කැමති භාෂාවෙන් ඔබේ උපදේශනය ලබා දෙනු ඇත.

පියවර 2 - නිර්මාණය: ඔබගේ සේවකයන් සඳහා අදාල, ආකර්ශණීය පුහුණුව සමග ගුණය හා ප්‍රමාණය වෙනස් කළ හැකි, රුචිය පරිදි සැකසූ අධ්‍යයන වැඩසටහන් අපි නිර්මාණය කරන්නෙමු.

පියවර 3 - බෙදා හැරීම: අපගේ පළපුරුදු පුහුණුකරුවන් ඔබගේ පාඨමාලාව ඔබට එය අවශ්‍ය වූ විට, සහ ඔබට එය අවශ්‍ය ආකාරයට (මුහුණට-මුහුණ, මිශ්‍රිත, හෝ ඔන්ලයින්) ලබා දෙනු ඇත.

පියවර 4 - අගැයීම: සේවක ප්‍රගතිය, පුහුණුවේ බලපෑම සහ ආයෝජනය මත ප්‍රතිලාභ (ROI), අපගේ අගැයීම් භාවිතා කිරීම, පාලන පුවරු හා වාර්තා පිළිබඳව පැමිණිලි කිරීම සඳහා අපි ඔබට උදවු කරන්නෙමු. 

නොමිලේ උපදේශනයක් වෙන් කරවා ගන්න

අපගේ ඉංග්‍රීසි සහ වෘත්තීය කුසලතා පුහුණු පාඨමාලා

රැකියා ස්ථානයේ ප්‍රායෝගික ප්‍රතිඵල සහ චර්යාත්මක වෙනසක් දැකීමට ලොව පුරා සිටින මිලියන 80+ ආධුනිකයන් සමග එක්වන්න. රුචියට අනුව නිර්මාණය කරන ලද අපගේ සියලුම පුහුණු පාඨමාලාවලට මේවා ඇතුළත් වේ:

  • මුහුණට-මුහුණ, ඔන්ලයින් හා මිශ්‍රිත බෙදා හැරීමේ විකල්ප
  • රැකියා ස්ථානයට අදාල නිශ්චිත කුසලතා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන පුහුණුව
  • පුහුණුවේ බලපෑම සහ ROI නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා මෙවලම්

අපගේ පුහුණු විසඳුම්:

  • වෘත්තීය සන්නිවේදන කුසලතා පුහුණුව: කථන සහ ලිඛිත සන්නිවේදන කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන පාඨමාලා පෙළක් අපි පිරිනමන්නෙමු. ඔබගේ ආයතනික අවශ්‍යතා සපුරාලන සහ ඵලදායිතාව ඉහළ නංවන ඉලක්ක ගත අධ්‍යයන වැඩසටහනක් නිර්මාණය කිරීමට අපි ඔබ සමග කටයුතු කරන්නෙමු.
  • ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි: සෑම මට්ටමකම ආධුනිකයන්ට දවසේ පැය 24 සහ සතියේ දින 7 පුරාම, ලෝකයේ ඕනෑම තැනක ස්වයං අධ්‍යයන සහ සජීවී ඔන්ලයින් පන්තිවලින් තෝරා ගත හැකිය.
  • මුහුණට-මුහුණ ඉංග්‍රීසි:  රුචිය පරිදි සැකසූ ආකර්ෂණීය පාඨමාලාවක් මගින් ඔබේ කණ්ඩායම් තුළ විශ්වාසය සහ හැකියාව ගොඩනගන්න. ඔබට ගැලපෙන වේලාවක අපගේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානවලින්, ඔබගේ කාර්යාලයට හෝ ඔබ කැමති ස්ථානයකට ඔබගේ පාඨමාලාව ගෙන්වා ගත හැක. ඔබගේ සේවකයින්ගේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රවීණතාවය තක්සේරු කිරීම සහ ඔවුන්ට ගැලපෙන පරිදි ඉගෙනුම් මාර්ග නිර්මාණය කිරීම සඳහා අපි ඔබ සමග කටයුතු කරන්නෙමු.
  • මෘදු කුසලතා වැඩමුළු: ඉදිරිපත් කිරීම්වලට වාර්තා ලිවීම වැනි මාතෘකා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන කෙටි, කඩිනම් පාඨමාලා මාලාවක්. මෙම පාඨමාලා සැලසුම් කර ඇත්තේ ඔබේ කණ්ඩායමට වැඩිදියුණු කර ගැනීමට අවශ්‍ය විශේෂිත කුසලතා කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට ය.

පරීක්ෂණ සහ අගැයීම්

ගුණය හා ප්‍රමාණය වෙනස් කළ හැකි, තාක්ෂණය සක්‍රීය කළ  පරීක්ෂණ සහ ඇගයීම් මගින්, අපි අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට සුදුසු දක්ෂයින් බඳවා ගැනීම සහ රඳවා ගැනීම, ලොව පුරා ආයතනවලට ඇතුළත් වීමට සිසුන්ට සහාය වීම, සහ ව්‍යාපාරවලට පුහුණු තීරණ දැනුම් දීම හා මැනීම සඳහා අපි උදවු කරන්නෙමු.

පරීක්ෂණ කිරීම් සහ අගැයීම් විසඳුම් පිළිබඳ වැඩි දුර තොරතුරු (ඉංග්‍රීසියෙන්) සොයා ගන්න.