අප, අධ්‍යාපනය පිළිබඳ විද්වතුන් නිසාම ඒ සඳහා සුදුසු පරිසරය තෝරාගැනීම සැමවිටම අත්‍යවශ්‍ය වන අතර ගුරුවරුන්ට ඉගැන්වීමට මෙන්ම සිසුන්ට ඉගෙනීමට සුදුසු වටපිටාවක් විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර තිබේ.

සමස්ත සිසුසිසුවියන්ගේ සැබෑ ප්‍රගතිය සමග සෑම සැසියකදීම උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට මෙම වටපිටාව බෙහෙවින් උපකාරී වේ.

මනා ඉඩ ප්‍රස්ථාව සහිතව ආලෝකමත්ව සැකසුණු පන්ති කාමර සිසුන් තුළ ඉගෙනීමට ඇති ප්‍රියතාවය ඉහළ නංවයි. අන්තර් ක්‍රියාකාරී වයිට්බෝඩ් වැනි නවීන තාක්ෂණයන්, සිසුන්ගේ ඉගෙනුම් අවස්ථාවන් අර්ථවත් මෙන්ම විනෝදජනක හා ප්‍රයෝජනවත් අයුරින් සිදුකිරීමට විශාල සහයකි. සිසුන් ප්‍රබෝධජනක ලෙස ඉගෙනුම් කටයුතු කෙරේ යොමු කිරීමට මෙම නවීන ක්‍රම, ගුරුවරුන්ට මහත් රුකුලකි.

සෑම මධ්‍යස්ථානයක්ම දරුවාගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අතවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග සැලසුම් කර ඇති අතර දෙමව්පියන්, දරුවන් බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලය වෙත එවීමට කිසිසේත්ම බිය විය යුතු නොවේ.