49 අල්ෆ්‍රෙඩ් හෞස් වීදිය කොළොඹ 3 00300
Telephone number
+94 (0)70 7521 521
Telephone number
info.lk@britishcouncil.org

විස්තර

වායුසමනය කොට සුවපහසු ලෙස සැකසු අපගේ පන්ති කාමර ඉගෙනීම සඳහා සිසුන්ට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම්වලින් පරිපුර්ණය. තවද ඩිජිටල් වයිට්බෝඩ් තාක්ෂණය, ප්‍රොජෙක්ටර, DVD / CD player සහ ඔබේ දරුවාගේ ඉගෙනුම් අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ශබ්ද පද්ධතියක් ද මෙහිදී යොදා ගැනේ. උපරිමව සිසුන් 20 දෙනෙකුට සහභාගී විය හැකි ප්‍රමාණයේ පන්ති කාමරවලදී තරුණ සිසුන් සඳහා මෙන්ම ද්විතීයික මට්ටමේ සිසුන් සඳහා වූ පාඨමාලා ක්‍රියාත්මක වේ.

වැඩිහිටි සිසුන් සඳහා වූ අපගේ පාඨමාලාවක් සඳහා ඔබ ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් පුස්තකාලයේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනුම් සේවාවන්හි සාමාජිකත්වය නොමිලේ හිමිවන අතර නොමිලේ පුස්තකාල පරිශීලනයට ද අවස්ථාව සැලසේ, එමගින්

සිසුන්හට ස්වයං අධ්‍යයනය සමගින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා ඉගෙනුම සඳහා අවැසි ඉගෙනුම් සම්පත් රැසක් හිමි වේ.

  • ඔබගේ පාඨමාලාවට සහාය වීමට අවශ්‍ය සම්පත් පිළිබඳව ඔබට ලැබෙන මග පෙන්වීමේ ඇති එක් එක් මට්ටමේ ස්වයං අධ්‍යයන මාර්ග
  • ඉංග්‍රිසි භාෂා විභාග සඳහා නිර්දේශිත පොත් පත් පරිශීලනයට ඇති හැකියාව (IELTS, CELA)

කොළඹ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයේ ඔබේ පාඨමාලාව හැදෑරීමට කැමති නම්  - අන්තර්ජාලය හරහා ඉංග්‍රීසි දැනුම සම්බන්ධව ඔබේ දැනුම් මට්ටම පරික්ෂා කිරීම සඳහා වට්ටම් සහිත අය කිරීමක් යටතේ වේලාවක් වෙන්කර ගැනීමට ඔබටත් හැකිය. අපගේ ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හරහා ඔබගේ වේලාව වෙන් කරගන්න.

Colombo office entrance

පවත්වන දිනයන් සහ ගාස්තු

පන්ති  ගාස්තු (කොළොඹ, මහනුවර හා මාතර)
ඉංග්‍රීසි (පැය 50)  රු. 44500 (සතියකට රු. 4450)
ඉංග්‍රීසි කථනය (පැය 25)  රු. 27500 (සතියකට රු. 2750)
ඉංග්‍රීසි IELTS (පැය 50) රු. 49500 (සතියකට රු. 4950)
IELTS කඩිනම් පාඨමාලාව (පැය 25) රු. 27500 (සතියකට රු. 2750)
කුඩා ළමුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි (අවුරුදු 6 - 15) රු. 27500 (සතියකට රු. 2750)
ද්විතියික සිසුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා (අවුරුදු 16 - 17) රු. 43500 (සතියකට රු. 4350)

* අය කිරීම් වෙනස් විය හැකිය. 

මූලික අය කිරීමට ඇතුළත් වන්නේ: බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයේ සිසුන් සඳහා වූ ෆෝල්ඩරය, පුස්තකාල සමාජිකත්වය සහ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් පාඨමාලා සහතිකය

අතිරේක ගෙවීම්: පාඨමාලා පොත් සහ පෞද්ගලික ලිපි ද්‍රව්‍ය

 

වාර දින 2018

වාරය  දින 
පළමුවන වාරය 2018 ජනවාරි 16 - අප්‍රේල් 1 
දෙවෙන වාරය 2018 අප්‍රේල් 18 - ජූලි 03
තෙවන වාරය 2018 ජූලි 13 - සැප්තැම්බර් 20
සිව්වන වාරය 2018 ඔක්තෝබර් 7 - දෙසැම්බර් 18

ඇමතීම් විස්තර

දුරකථන ඇමතුම් සඳහා විවෘත වේලාවන් 

දවස්  විවෘත වේලාවන් 
සඳුදා - සෙනසුරාදා  08:30-17:30

විවෘත දින හා වේලාවන් 

දවස්  විවෘත වේලාවන් 
සඳුදා - සෙනසුරාදා  08:30-17:30