இக் கற்கைநெறியின் விபரங்கள்

இவ் 40 மணித்தியாலக் கற்கைநெறிகள் பேச்சு, கேட்டல் மற்றும் உச்சரிப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிப்பதோடு, நீங்கள் ஆங்கிலத்தை சுவாரஸ்மாக பயன்படுத்தும் வாய்ப்புகள், கலகலப்பான வகுப்புகள்; அத்துடன் உங்கள் வாசிப்பு மற்றும் எழுத்துத் திறன்களை விருத்தி செய்யும் வாய்ப்புகளையும் வழங்குகின்றன. மேலும் நீங்கள் சமூக, கல்வி சார், தொழில் சார் சூழல்களில் பயனுறுதியுடைய விதத்தில் ஆங்கிலத்தைப் பிரயோகிப்பதற்கு அவசியமான இலக்கணம் மற்றும் சொற்தொகுதி தொடர்பாகவும் கவனம் செலுத்தப்படுகின்றது.

நான் பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின் இக் கற்கைநெறியை ஏன் தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

40 மணித்தியாலக் கற்கைநெறி ஒன்றை எம்முடன் மேற்கொள்ளும் நீங்கள் :

  • தகைமை மற்றும் அனுபவமிக்க ஆசிரியரைப் பெறுவீர்கள்
  • நாளாந்த வாழ்க்கைக்கு அவசியமான தொடர்பாடல் திறன்களை விருத்தி செய்ய இவ்விருவராகவும் குழுக்களாகவும் செயற்படுவீர்கள்
  • பல்வேறு ஆர்வமளிக்கும் கற்கை அங்கங்கள் மற்றும் வகுப்பறை செயற்பாடுகள் ஊடாக உங்கள் கேட்டல், பேச்சு, வாசிப்பு மற்றும் எழுத்து திறன்களை பயிற்சி செய்வீர்கள்;
  • ஒரு சுய மொழிக் கற்கையாளராக ஆவீர்கள்
  • ஆங்கிலம் கற்பதை மகிழ்ச்சிகரமான ஒன்றாக உணர்வீர்கள்;

எமது நூலகத்தின் இலவச மேற்கோள் அங்கத்துவத்தை நாம் உங்களுக்குப் பெற்றுத் தருவோம். எமது நூலக சேவைகளின் நலன்களை பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்ளுங்கள். 

உங்களுக்குப் பொருத்தமான நிலை

இக் கற்கைநெறிகள் பின்வரும் நிலைகளில் வழங்கப்படுகின்றன : Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate, Pre-advanced  மற்றும்  Advanced.

நீங்கள் பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலுக்கு புதியவராக இருப்பின், உங்களுக்கு பொருத்தமான நிலையை அறிந்துகொள்ள தகுதிகாண் சோதனை ஒன்றை மேற்கொள்ளல் வேண்டும். அழைப்பினை மேற்கொண்டு அல்லது எமது ஆங்கில மொழி நிலையங்களில் ஒன்றிற்கு விஜயம் செய்து தகுதிகாண் சோதனைக்கு பதிவு செய்யுங்கள்.

நான் எவ்வாறு மதிப்பிடப்படுவேன்?

தொடர்ச்சியான மதிப்பீட்டு செயற்பாடுகளால் நாம் உங்கள் முன்னேற்றத்தை அளவிடுகிறோம். கற்கைநெறி காலப்பகுதியில் நாம் உங்களது எழுத்தாற்றல் மற்றும் பேச்சு அத்துடன் உங்கள் பங்களிப்பு மற்றும் ஈடுபாடு என்பவற்றை அவதானிப்போம். உங்கள் ஆசிரியர்களிடமிருந்து நீங்கள் தனிப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களைப் பெறுவீர்கள்.  உங்களது ஆற்றல்கள் மற்றும் உங்களிடம் முன்னேற்றம் தேவையான விடயங்கள் பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்காகவே நாம் இதனை மேற்கொள்கிறோம். 

மேலும் அடுத்த ஆங்கில நிலைக்கு முன்னேறுவதற்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்களா என்பதை அறிவதும் இதன் நோக்கமாகும். உங்கள் கற்கைநெறிக்கு நீங்கள் தொடர்ச்சியாக சமுகமளிக்க வேண்டும்.

 

 

இக் கற்கைநெறிகள் எங்கு கற்பிக்கப்படுகின்றன?

திகதிகள் மற்றும் கட்டணங்கள்

பொது ஆங்கில கற்கைநெறி ஒன்றுக்கு பதிவு செய்ய முன்னர் நீங்கள் ஆங்கில மட்டத் தேர்வு ஒன்றை மேற்கொள்ளல் வேண்டும். உங்கள் ஆங்கில மட்டத்தை அறிவதற்கான இச் சோதனை எழுத்து மூலமான மற்றும் சிறியதொரு பேச்சு சோதனையாக அமையும்.

ஆங்கில மட்டத் தேர்வு இலவசம்!

இக் கற்கைநெறி எமது கொழும்பு, கண்டி, யாழ்ப்பாண அலுவலகங்களில் கற்பிக்கப்படுகின்றது. அத்துடன் மாத்தறையில் உள்ள எமது துணை ஆங்கில மொழி நிலையத்திலும் கற்பிக்கப்படுகின்றது.

 

தவணை திகதிகள்
1ம் தவணை 7 ஜனவரி - 5 மார்ச் 2019
2ம் தவணை 9 மார்ச் - 1 ஜூன் 2019
3ம் தவணை 2 ஜூன் - 28 ஜூலை 2019
4ம் தவணை 25 ஆகஸ்ட் - 19 அக்டோபர் 2019
5ம் தவணை 20 அக்டோபர் - 21 டிசம்பர் 2019


ஒவ்வொரு நிலையத்தினதும் கட்டணங்கள் மற்றும் கற்கைநெறி திகதிகள் வேறுபடலாம் என்பதை கவனத்திற் கொள்ளவும். கட்டணங்கள் தொடர்பான மேலதிக விபரங்களுக்கு உங்களுக்குரிய அமைவிட நிலையத்தை அழுத்துங்கள். 

கட்டணங்களில் உள்ளடங்குபவை : மாணவர் கோப்புறை, எமது நூலகத்தின் மேற்கோள் அங்கத்துவம் மற்றும் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் கற்கைநெறி சான்றிதழ்

மேலதிக செலவீனங்கள் : கற்கைநெறி நூல்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட எழுது பொருட்கள்