இக் கற்கைநெறியின் விபரங்கள்

IELTS பரீட்சைக்கான ஆங்கிலம் (40 மணித்தியாலங்கள்)

பத்து வாரங்கள் நீடிக்கும் இவ் 40 மணித்தியால் கற்கைநெறி உயர்தர ஆங்கிலத்தை பரீட்சார்த்திகளுக்கு வழங்கி அவர்களை IELTS கல்விசார் பரீட்சைக்கு தயார் செய்கிறது.

இக் கற்கைநெறியின் பிரதான நோக்கம் கல்விசார் எழுத்தாற்றல் மற்றும் சரளமான> திருத்தமான பேச்சை விருத்தி செய்வதாகும்.

IELTS பரீட்சைக்கான ஆங்கிலக் கற்கைநெறியை (50 மணித்தியாலங்கள்) ஒன்றை பின்பற்றும்போது நீங்கள் :

  • உங்கள் வாசிப்பு மற்றும் கிரகித்துக் கேட்டலை விருத்தி செய்வதோடு, நீளமான வாக்கியங்கள் மற்றும் அதிக சிக்கலான வாக்கியப் பரிமாற்றங்கள், விரிவுரைகள் மற்றும் உரையாடல்களை கையாள்வீர்கள்.
  • பரீட்சை நுட்பங்களை விருத்தி செய்வீர்கள்
  • ஒவ்வொரு வினாத்தாளுக்கும் மாதிரி பரீட்சைகளை மேற்கொள்வதோடு அவற்றுக்கான பின்னூட்டங்களையும் பெறுவீர்கள்
  • உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிப்பதோடு உங்களை மேலும் மேம்படுத்துவதற்கான அறிவுறுத்தல்களைப் பெறுவீர்கள்.
  • நீங்கள் பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலுக்கு புதியவராக இருப்பின், கற்கைநெறி ஒன்றை தொடர நீங்கள் பொருத்தமான நிலையில் உள்ளீர்களா என்பதை அறிந்துகொள்ள தகுதிகாண் சோதனை ஒன்றை மேற்கொள்ளல் வேண்டும். IELTS பரீட்சைக்கான ஆங்கிலக் கற்கைநெறி Upper Intermediate 1ம் நிலை அல்லது அதனிலும் கூடிய நிலைகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது.

இக் கற்கைநெறிகள் எங்கு கற்பிக்கப்படுகின்றன?

திகதிகள் மற்றும் கட்டணங்கள்

IELTS  தயார்படுத்தல் கற்கைநெறி ஒன்றிற்கு பதிவு செய்ய முன்னர் நீங்கள் தகுதிகாண் சோதனை ஒன்றை மேற்கொள்ளல் வேண்டும். உங்கள் ஆங்கில நிலையை அறிவதற்கான இச் சோதனை எழுத்து மூலமான மற்றும் சிறியதொரு பேச்சு சோதனையாக அமையும். 

ஆங்கில மட்டத் தேர்வு இலவசம்!

இக் கற்கைநெறி எமது கொழும்பு ஆங்கில மொழி நிலையத்தில் கற்பிக்கப்படுகின்றது. * கட்டணங்களில் மாற்றம் ஏற்படலாம். மீளப் பெறல்கள் உங்களது முதலாவது வகுப்பு ஆரம்பிக்க முன்னர் வரை மாத்திரமே வழங்கப்படுவதோடு நிர்வாகக் கட்டணமாக ஒரு தொகை கழிக்கப்படும். 

தவணை திகதிகள்
1ம் தவணை 7 ஜனவரி - 5 மார்ச் 2019
2ம் தவணை 9 மார்ச் - 1 ஜூன் 2019
3ம் தவணை 2 ஜூன் - 28 ஜூலை 2019
4ம் தவணை 25 ஆகஸ்ட் - 19 அக்டோபர் 2019
5ம் தவணை 20 அக்டோபர் - 21 டிசம்பர் 2019

கட்டணங்களில் உள்ளடங்குபவை:

மேலதிக செலவீனங்கள் :

  • கற்கைநெறி புத்தகங்கள்
  • உங்கள் தனிப்பட்ட எழுது பொருட்கள்
  • IELTS பரீட்சைக் கட்டணம்