உலகின் முன்னணி ஆங்கில வல்லுனர்களிடம் ஆங்கிலம் கற்றிடுங்கள்!

ஆங்கிலத்தில் தன்னம்பிக்கையுடன் உங்கள் பிள்ளை இருத்தல் பாடசாலை கல்வியில் சிறந்த ஆரம்பத்தை வழங்குவதோடு, தொடர்ந்து அவர்கள் வாழ்வில் சந்திக்கும் கல்வி, தகைமைகள் மற்றும் தொழில் வாய்ப்புகள் என்பவற்றில் முழுமையான பலனைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு உதவும். 

எமது கற்கைநெறிகள் சிறுவர்கள் கற்பதற்கு தனித்துவமான முறைகளை பின்பற்றி வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதோடு, ஆங்கில மொழியில் ஆர்வம் மிகுந்த, சிறுவர்களுக்கு கற்பிப்பதில் தேர்ச்சி பெற்ற, அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களால் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. நாம் உரையாடல், விளையாட்டு, பரஸ்பர தொடர்பு என்பவற்றை இயல்பான, மகிழ்ச்சிகரமான முறையில் ஊக்குவிப்பதுடன், இவை அனைத்தையும் பாதுகாப்பானதொரு சூழலில் பெற்றுத்தந்து, உங்கள் பிள்ளைக்கு வாழ்வில் சிறந்ததொரு ஆரம்பம் கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறோம்.

 

கற்கைநெறிகள்

முதல்நிலை இளம் கற்கையாளர்கள் (வயது 6 -7 )

இளம் சிறுவர்கள் ஆங்கில மொழியை சௌகரியமாக உணரும் நோக்கில் எமது முதல்நிலை இளம் கற்கையாளர்கள் கற்கைநெறி விசேடமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கனிஷ்ட இளம் கற்கையாளர்கள் (வயது 8 – 10)

சிறுவர்கள் பாதுகாப்பான, ஒத்துழைப்பான, கற்றலை தூண்டும் வகுப்பறை சூழலில் மொழியை ஆராய்வதற்கும், பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதற்கும் எமது கனிஷ்ட இளம் கற்கையாளர்கள் கற்கைநெறி உதவுகிறது.

சிரேஷ்ட இளம் கற்கையாளர்கள் (வயது 11 – 13)

உங்கள் பிள்ளையின் சொற்தொகுதி மற்றும் இலக்கண திறன்களை மேம்படுத்தி, ஆங்கிலம் மீதான அவர்களது தன்னம்பிக்கையை விருத்தி செய்வதற்கு எமது சிரேஷ்ட இளம் கற்கையாளர்கள் கற்கைநெறி உதவுகிறது.

பதின்ம வயதினர் (வயது 14 – 15)

மிக முக்கியமான போட்டித்தன்மையை எதிர்கொள்ளும் ஆற்றலை அளிப்பதோடு உங்கள் பிள்ளை, குழுச் சூழல்களில் சுயமாகவும் தன்னம்பிக்கையுடனும் செயற்படுவதற்கு பதின்ம வயதினருக்கான எமது கற்கைநெறிகள் உதவுகின்றன.

இடங்களில்

இக் கற்கைநெறியானது பின்வரும் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் நிலையங்களில் கற்பிக்கப்படும் 

தவணை திகதிகள்

தவணை

திகதிகள்

1ம் தவணை 7 ஜனவரி - 7 ஏப்ரல் 
2ம் தவணை 6 மே - 28 ஜூலை 
3ம் தவணை 25 ஆகஸ்ட் - 21 டிசம்பர் 

விலை

கற்கைநெறிகள்

கட்டணம் (கொழும்பு, கண்டி, மாத்தறை)

கட்டணம் (யாழ்ப்பாணம்)

முதல்நிலை இளம் கற்கையாளர்கள் (வயது 6 -7 ) ரூ.23,000  ரூ.20,000 
கனிஷ்ட இளம் கற்கையாளர்கள் (வயது 8 – 10) ரூ.23,000 ரூ.20,000 
சிரேஷ்ட இளம் கற்கையாளர்கள் (வயது 11 – 13) ரூ.23,000 ரூ.20,000 
பதின்ம வயதினர் (வயது 14 – 15) ரூ.23,000 ரூ.20,000 


கட்டணங்களில் மாற்றம் ஏற்படலாம். மீளப் பெறல்கள் உங்கள் பிள்ளையின் முதலாவது வகுப்பு ஆரம்பிக்க முன்னர் வரை மாத்திரமே வழங்கப்படுவதோடு, நிர்வாகக் கட்டணமாக ஒரு தொகை கழிக்கப்படும்.

கட்டணத்தில் உள்ளடங்குபவை : பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் மாணவர் கோப்புறை, குறிப்பு புத்தகம், தொகுப்புப் புத்தகம்

மேலதிக செலவீனங்கள் : கற்கைநெறி நூல்கள் மற்றும் எழுது பொருட்கள்

தவணைக் கொடுப்பனவுகள்

உங்களிடம் கொமர்ஷல் வங்கி கிரடிட் கார்ட் இருப்பின், 0% வட்டி இலகு கொடுப்பனவு திட்டத்தின் ஊடாக கட்டணத்தை செலுத்த முடியும். மேலதிக விபரங்களுக்கு எமது வாடிக்கையாளர் சேவையை தொடர்பு கொள்ளவும்.

கழிவுகள் மற்றும் சலுகைகள்

பல் தவணை பதிவு சலுகை

உங்கள் பிள்ளையை 3 தொடர்ச்சியான தவணைகளுக்கு ஒரே தடவையில் நீங்கள் பதிவு செய்தால், கட்டணக் கழிவொன்று வழங்கப்படும். மேலதிக விபரங்களுக்கு எமது வாடிக்கையாளர் சேவையை தொடர்பு கொள்ளவும். 

*பல் தவணை சலுகை மற்றும் குடும்ப கழிவு சலுகை என்பவற்றை ஒன்றாக பயன்படுத்த முடியாது என்பதை கவனத்திற் கொள்ளவும்.

குடும்ப கழிவு சலுகை

ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட உங்களது பிள்ளைகள் (ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த) பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின் இளம் கற்கையாளர் கற்கைநெறியை மேற்கொண்டால்> அவர்களுக்கு விசேட குடும்ப கட்டணக் கழிவொன்று வழங்கப்படும். இக் கட்டணக் கழிவு செயற்படும் முறை பற்றிய விபரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை கழிவு
1ம் குழந்தை

கழிவில்லை

2ம் குழந்தை

10% கழிவு*

3ம் குழந்தை

20% கழிவு*

*விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்:

  • இச் சலுகை ஒவ்வொரு தவணைக்கும் செல்லுபடியாவதோடு இளம் கற்கையாளர்கள் வகுப்புகளைச் சேர்ந்த சகோதரர்களுக்கு மட்டுமே உரியது.
  • அனைத்து சிறுவர்களும் ஒரே தவணையில் கற்பவர்களாக இருத்தல் வேண்டும்.
  • இக் கட்டணக் கழிவைப் பெற்றுக்கொள்ள எம்மிடம் கற்கும் உங்களது அனைத்து சிறுவர்களதும் பிறப்பு அத்தாட்சிப் பத்திரங்களைக் கையளிக்கவும். நீங்கள் ஏற்கனவே பிறப்பு அத்தாட்சிப் பத்திரங்களை வழங்கியிருப்பின் இதனைப் பொருட்படுத்த வேண்டாம். 
  • தாமதமாக கையளிக்கப்படும் பிறப்பு அத்தாட்சிப் பத்திரங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது.
  • குடும்ப கட்டணக் கழிவு சலுகை மற்றும் பல் தவணை சலுகை என்பவற்றை ஒன்றாக பயன்படுத்த முடியாது. 

பதிவு செய்தல்

இளம் கற்கையாளர்கள், வயது மற்றும் ஆற்றலுக்கு அமைவாகவே வகுப்புகளுக்கு இணைத்துக் கொள்ளப்படுவர். இளம் கற்கையாளர்கள் கற்கைநெறிகள், நான்கு நிலைகளைக் கொண்டிருப்பதோடு அவை இரு பிரிவுகளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் பிள்ளை ஒரு பிரிவை நிறைவு செய்ய 4 தவணைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டுமென்பதோடு, ஒரு நிலையை நிறைவு செய்ய 8 தவணைகளைப் பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும். நீங்கள் பதிவினை மேற்கொள்ளும்போது நிலைகளைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

உங்கள் பிள்ளை பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலுக்கு புதியவராக இருப்பின், அவர்களுக்கு பொருத்தமான நிலையை அறிவதற்காக தகுதிகாண் சோதனை ஒன்றை மேற்கொள்ளல் வேண்டும். எமது ஆங்கில மொழி நிலையங்களுக்கு விஜயம் செய்து கற்கைநெறிக்கான பதிவினை மேற்கொள்வதுடன் தகுதிகாண் சோதனைக்கும் பதிவு செய்யுங்கள்.

இதையும் அனுக