ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ  ඉංග්‍රීසි විශේෂඥයින් සමග ඔබේ අනාගතය ජයගන්න!

ද්විතීයික මට්ටමේ සිසුන්ට ඉංග්‍රීසි කියවීම, ලිවීම, කතා කිරීම සහ සවන් දීම නිපුණතාවයන් සහ ව්‍යාකරණ පිළිබඳ ඔවුන්ගේ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම අපේ කාර්යයයි. ඉංග්‍රීසි සන්නිවේදනය කෙරෙහි සිසුන්ගේ විශ්වාසය ඇති කිරීමටත් සිසුන්ගේ වාග් මාලාව වැඩිදියුණු කිරීමටත් අපි ද්වීතීය මට්ටමේ සිසුන්ට උපකාර කරන්නෙමු. ද්විතියික පාඨමාලා සඳහා ඉංග්‍රීසි බස ශ්‍රේණිගත කිරීම මෙන්ම සන්නිවේදන හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීම අපගේ අරමුණයි. ගැටලු විසඳීම, ව්‍යාපෘති වැඩ, සාකච්ඡා සහ ස්වාධීනව වැඩ කිරීම වැනි කාර්යයන් පිළිබඳව සිසුන්වගේ හැකියාවන් වර්ධනය කෙරෙනු ඇත.

පාඨමාලා

ඉංග්‍රීසි

මෙම පාඨමාලාව තුළ කතා කිරීම, සවන් දීම හා වචන උච්චාරණය කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කෙරේ. ඔබගේ මෙම පාඨමාලා කාලය තුළ සතුට, විනෝදය සමගින් සිසුන්ගේ කියවීම සහ ලිවීමේ කුසලතාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවස්ථා බොහොමයක් ඇත. මෙහිදී සමාජ, ශාස්ත්‍රීය හා වෘත්තීය පරිසරය තුළ ඵලදායී ලෙස සන්නිවේදනය කළ යුතු ව්‍යාකරණ හා වාග් මාලාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

පාඨමාලාව පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැනගන්න.

පන්ති පවත්වන මධ්‍යස්ථාන

ඉහත පන්ති පවත්වන අපගේ මධ්‍යස්ථාන: 

පාඨමාලා පවත්වන කාලීන දිනයන්

වාරය 

 දින

පළමුවන වාරය 2020 ජනවාරි 7 - මාර්තු 4
දෙවෙන වාරය 2020 මාර්තු 6 - මැයි 22
තෙවන වාරය 2020 මැයි 23 - ජූලි 24
සිව්වන වාරය 2020 අගෝස්තු 25 - ඔක්තෝම්බර් 19
පස්වන වාරය 2020 ඔක්තෝම්බර් 23 - දෙසැම්බර් 19

ගාස්තු

පන්ති  ගාස්තු (කොළඹ, මහනුවර හා මාතර)
ද්විතියික සිසුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි (පැය 40)* රු. 42,000 
ද්විතියික සිසුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි (පැය 20)** රු. 25,000 

*පළමු සහ දෙවන වාර, වාරයකට පැය 40කින් යුක්ත වේ.

**තෙවන, සිව්වන සහ පස්වන වාර, වාරයකට පැය 20කින් යුක්ත වේ.

* මෙය වසරක පාඨමාලාවක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

අය කිරීම් වෙනස් විය හැකිය. ආපසු ගෙවීම් අදාළ වන්නේ ඔබේ දරුවාගේ පළමු පන්තියට පෙර වන අතර ආයතිනක පරිපාලන ගාස්තු අඩු කිරීමක් සිදුවේ.

මූලික අය කිරීමට ඇතුළත් වන්නේ: බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිලයේ සිසුන් සඳහා වූ ෆෝල්ඩරය, පුස්තකාල සමාජිකත්වය සහ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් පාඨමාලා සහතිකය

අතිරේක ගෙවීම්: පාඨමාලා පොත් සහ පෞද්ගලික ලිපි ද්‍රව්‍ය

 

ලියාපදිංචි වීම

ඔබ පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි වීමට පෙර ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම් මට්ටම පරික්ෂාවට ලක්කිරීම අවශ්‍ය වන අතර  ඒ සඳහා ලිඛිත පරීක්ෂණයකට මෙන්ම කෙටි කථන පරීක්ෂණයකට යොමු කෙරේ. එක් එක් පාඨමාලාව සඳහා අදාළ මෙම පරීක්ෂණයට වේලාව වෙන් කරගත යුතු  ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න.

වෙනත් විස්තර